Şimdi üye Ol

Giriş

kayıp Şifre

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.

Girş Yap

Şimdi üye Ol

ARSENİK ZEHİRLENMESİ

ARSENİK ZEHİRLENMESİ

• Metal, galvaniz, kurşun ve silikon endıistrisinde ortaya çıkan arsenikli hidrojen gazının ıarsin-AsH3) solunması, bazı boyalarda, fare zehirinde ve insektisitlerde bulunan arsenik tuzlarının ağız yoluyla alınması, solunması veya deriden emilmesi arsenik zehirlenmesine yol açabilir.

Klinik belirti ve bulgular

• Bıılantı, kusına, kusmukta sarmısak kokusu • Şiddetli karın ağrısı, kanlı-nıiikiislü ishal

• Siyanoz, filiform nabız, hipotansiyon • Konfüzyon, bilinç bulanıklığı, korna

• Solunum ve dolaşım yetmezliği ile ölüm • Çabuk öliiin olmazsa, yaşayaıı vakalarda 1-3 gün sonra sarılık ve-anıiri gelişebilir

Laboratuvar bulgular

• Henıatıiri, proteinüri,

• silendirüri Fatal zehirlennıede kan düzeyi  I – I 5 nıg,iıııl

• Arsin inhalaSyonunda intravasküler heıııoliz bulgular,: Hemoglobiniiri, hemosiderinüri seruıııda ınethemalbuıninemi

• Böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk

• Kronik zehirlennıede saçlar Urnaklarda, idrarda, dışkıday, kusmukta arsenik saptanabilir.

Tedavi

• Sodyum tiyosülfat veya tuzlu su ile mide lavajı

• Demir sülfat 10 ıng ve magnesie calciııee 15 gm/250 ml su içinde eritilerek mide lavaji

• Kalsiyum glııkonat anıp. IV

• Oksijen inhalasyonn

• BAL (Dicaptol anıp) 2.5-5 mg/kg İNA, 2 gün (4 saat ara ile)

• 3. günden itibaren Penisilamin (Cuprinııne) 100 ıngikg gün mgigiiniin altına düşünce süreyle. idrarda arseııi maksimum 1 grıgiin ki hafta tedavi kesilir

Cevap bırakın

%d blogcu bunu beğendi: