Abdullah b. Umar’dan Hz. Peygamber’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

Question

Abdullah b. Umar’dan Hz. Peygamber’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “Dünya menfaatlanacak şeydir. Menfaatlanılacak şeylerin en hayırlısı ise, saliha kadındır”

| Müslim, kitabu’r-Radâ 2/1090 📚

• saîd b. Mansur, Yahya b. Ga’de’den Resûlullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir “Müslüman kişinin, islamından sonra en yararlandığı en hayırlı yarar, kendisine baktığı zaman kendisini neşelendirdiği, ona emrettiği zaman emrine itaat eden, kendisinin yokluğunda malını ve canını koruyan güzel kadındır.”

| Sünen 1-3. 124. Hadis mürseldir 📚

#DünyaNimetlerininEnHayırlısı

0
Anonymous 1 ay 0 Answers 71 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar