Ailənin Xöşbəxtliyi Üçün, Xanımlara Tövsiyə..

Question

Ailənin Xöşbəxtliyi Üçün, Xanımlara Tövsiyə..

1. Dinindә möhkәm ol;

2. Әrinlə fəxr et;

3. Onu heç kəslə müqayisə etmə;

4. Qüruru ilə oynama;

5. Qənaətcil ol;

6. Öz gözəlliyini başqalarına göstərmə;

7. Әrinə naz edә bilәrsәn,,
lakin әsla təkəbbürlülük etmә;

8. Onun üçün daima heyranedici olmağa çalış.Xarici görünüşündә necә olmağını istәyirsә
o cür olmağa çalış.
Bәyәnmәdiyi şeylәrdә tәnbәllik edirsәnsә,,Sendәn uzaqlaşmasına sәbәb ola bilәcәyini unutma.

9. Ailәnin sirrini heç kimә,,
(әn yaxınına belә) demә.

10. Hәr kiçik şeyi böyüdәrәk “çürükçülük” etmә.

11. Təmkinli ol;

12. Onun üçün dәrd ortağı olmağa çalış ki,,,Seninlә dәrdlәşsin;

13. Çox vә mәnasız danışma,,
dinlәmәyә üstünlük ver;

14. Gözəlllikləri sev vә faydalan,,,
lakin çox tәlәbkar olma;

15. Aşbaz olmaya bilәrsәn,,
lakin yaxşı yemәk bişirmәyi öyrәn;

16. Dağıdıcı deyil,Bәrpa edici ol;

17. Bəzənməmiş, yoldaşının qarşısında oturmamağa çalış;

18. Ağzından qoxu gәlmәmәsinә çalış,cunki insan bunun çox zaman fәrqinә varmır, hiss etmir.
Buna görә dә maksimum dәrәcәdә diqqәtli ol;

19. Tər qoxulu olma;

20. Çalış paltarından yemək qoxusu gəlməsin;

21. Yemək bişirәrkәn önlükdәn istifadә et;

22. Әrindən öncә yatmamağa,,
lakin ondan öncә qalxmağa çalış;

23. Saçların daima gözәl görünsün;

24. Heç vaxt gözəl təbəssümü qaş-qabaqla əvəz etmə;

25. Çәtinliklәrin varsa, sәbir et,,,
gözəl gәlәcәyi düşün;

26. Hәyat yoldaşın sәnә
“məndən başqası səninlə ailə qurmazdı”deyәrsә,,cavab qaytarma, sadәcә tәşәkkür et;

27. “Səni sevmirəm” deyәrsә,,
“lakin mən səninlə fəxr edirəm”
deyә cavab ver;

28. Әgər desə ki,“sənə hövsələm çatmır”,,de ki,,“mənim səndən başqa heç kimim yoxdur”;

29. “Ailəndən xoşum gəlmir”
deyәrsә,“lakin mən sənin ailəni çox istәyirәm”–de;

30. Üzür istәmәyi әksiklik hesab etmә,,”biri od olduqda biri su olsun”
mәsәlәni xatırla.Esəbləşәrsə,,
“mәni bağışla” de vә bil ki,,
qәzәbә qәzәblә qarşılıq vermәk fayda vermәz;

31. Bәzәn qayınanan üçün hədiyyə al;

32. Әsla küsәrәk ata evinә getmәyi ağlından keçirmә;

33. Çalış heç nәyә mәcbur etmә;

34. Әrinin işinin çətinliyini dərk etmәyә çalış;

35. Hәyat yoldaşına, insanlarla davranışında köməklik et,,
faydalı mәslәhәtlәr vermәyә çalış;

36. Evə daxil olarkәn gözәl qarşıla;

37. Heç vaxt onu bәyәnmәdiyi formada çağırma,,bәyәnmәdiyi sözü demә;

38. Paltarları ütülü saxlamağa çalış ki,,dəyişmək istədikdә gecikməsin;

39. Yeməyi süfrəyə qoyduqda
“bilmirəm xoşuna gələcək yoxsa yox”–de;

40. Hər an Allahdan yardım istə, ailәnin sabitliyi vә xoşbәxtliyi üçün bol-bol dua et!!!

Bil ki, ailә böyük bir nemәtdir vә şeytan әsla ailәlәrin möhkәm vә xoşbәxt olmasını istәmәz!

Uca Allah buyurmuşdur:💫

“Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə, öz cinsinizdən zövcələr (hәyat yoldaşları) yaratması aranızda (dostluq) sevgi və mərhəmət yaratması da O’nun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən, bunda (bu yaradılışda) düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır!”

(Quran Rum-21)

Əsas xöşbəxtlik bu yuxarıda sadaladığımız qaydalara riayət etməklə olar in şə ALLAH. Əyər əməl etməsə, əksini etsə, ALLAHDAN heç bir xoşbəxtliti gözləməsin. Necə ki bu haqda ayədə ALLAH bildirir;

”.. Həqiqətən də, insanlar nəfslərində olanı dəyişmədikcə, Allah da onlarda olanı dəyişməz. ..”

(Quran 13-11)

0
habercikile 1 ay 0 Answers 84 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar