Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor

Question

Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

• “… Beğendiğiniz (veya size helal olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız birtane alın; yahut ta sahibi olduğunuz (cariye) ile yetinin”

– Nisâ Sûresi, 3

• “onlar sizin için bir elbise, sizde onlar için bir elbisesiniz.”

– Bakara Sûresi, 187

Karı kocaya birbirinin elbisesi denmesinin sebebi, onların aynı yatağı paylaşmaları, elbise gibi birbirlerini sarmalarıdır. Hayatın bütün zorluklarını beraberce gögüsleyip birbirlerinde huzur bulup. Kötülüklerden korunmalarıdır.

• Bilindiği gibi insan için elbise önemli birşeydir. Onun başta gelen işlevi, insanın bedenini örtüp korumasıdır. İlk özelliği ise bedene tıpa uygun gelmesidir. Karı koca dünyada birbirine en yakın olan iki kimsedir. Onlar âdeta bir tek beden ve ruha sahiptirler.

• karı-koca birbiri için tıpkı bir perde ve koruyucu bir nesne gibi görev yaparlar. Onlar kadar birbirini koruyan hiçbir kimse olamaz. Birbirlerinin namusunu, malını ve canını korurlar. Nasıl ki elbise insanı yazın sıcağından, kışında soğuğundan korursa, onlar da birbirlerini kötülüklerden ve yanlışlardan korurlar.

0
Anonymous 1 ay 0 Answers 57 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar