Allah’ın Resûlü’nün arzu duyulduğu zaman cinsel ilişkide bulunulmasını öğütleyen buyruğu yanında bir diğer öğütleyici açık buyruğu da Cuma günü Cuma namazından önce ilişkide bulunulmasıdır.

Question

Allah’ın Resûlü’nün arzu duyulduğu zaman cinsel ilişkide bulunulmasını öğütleyen buyruğu yanında bir diğer öğütleyici açık buyruğu da Cuma günü Cuma namazından önce ilişkide bulunulmasıdır.

‐ Salat ve selâm üzerine olsun‐ O, şöyle buyurur:

“Her Cuma günü karısıyla cinsî münâsebette bulunamayacak olanınız var mı? İyi ya bunda hem kendisinin, hem de eşinin yıkanması sevâbı olmak üzere iki birim sevab vardır.”

0
habercikile 1 ay 0 Answers 64 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar