Aşk Fısıltılarını Aracı Kılın

Question

Aşk Fısıltılarını Aracı Kılın

Allah’ın Resûlü bir diğer hadîslerinde de şöyle buyurdular:

“Hiçbiriniz eşiyle hayvanlar gibi sevişmeksizin cinsî münâsebette bulunmasın.

Arada bir elçi bulunsun.

Soruldu: (http://t.me/)

➖Ya Resûlallah! Sözünü ettiğiniz elçi nedir❓

➖Aşk fısıltıları ve öpüşmedir.

(Levâmiül‐Ukûl 4/627) (http://t.me/)

(Peygamberimizin ilişki sırasında ve öncesinde aşk fısıltılarına
yer verilmesine şeklindeki bu tavsiyesini, Bakara Sûresi’nin 187. (http://t.me/) âyeti de doğrulamaktadır. Zira bu âyetle helâl kılınan “Refes” cinsel ilişki manasına geldiği gibi, ilişkiye hazırlayıcı sözler anlamına da gelmektedir.)

0
habercikile 3 hafta 0 Answers 29 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar