Burada delilsiz olarak cinsel şüpheye düşülmesi ve açığa vurulmasının haramlığını açıklamışken, şüpheye düşürücü davranışlardan kaçınılması gerekliliğini de açıklamakta fayda görürüz.

Question

Burada delilsiz olarak cinsel şüpheye düşülmesi ve açığa vurulmasının haramlığını açıklamışken, şüpheye düşürücü davranışlardan
kaçınılması gerekliliğini de açıklamakta fayda görürüz.

Cinsellik üzerindeki İslâm gerçekçiliğinin bir gereği de cinsel bakımdan şüphe doğuracak, yanlış yorumlara vesîle olacak ve böylece cinsel anarşiye hız katacak davranışlardan kaçınmaktır.

Olmamış bir olayın oldu gibi yorumlanması ile bizzat vukûu ara‐
sında sonuçları itibariyle pek az bir fark vardır. Zira bundan; yorum‐
layan kişi, aleyhine yorum yapılan kimse ve yapılan yoruma tanık
olan şahıslar etkilenecektir. Bu etkilenme olumsuz gölgelerini geleceğe de salacaktır.

Aşağıda sunacağımız peygamberimizle ilgili olup onun açıklamasını içeren olay, şüphe uyandırıcı davranışlardan kaçınmamızı, kaçınamadığımız durumlarda ise karşı tarafın kötü zannına imkân vermeden açıklama yapmamızı öğretmektedir.

Peygamberimizin saygıdeğer eşi Safiye Bint‐i Hay (r. anha.) anla‐
tıyor…

Allah’ın Resûlü (sav) itikâfdaydı.
Bir gece O’nu ziyarete gittim.
O’nunla konuştum.

Sonra da dönmek için kalktığımda uğurlamak için benimle beraber kalktı.

Bu sırada Ensar’dan iki kişi yanımızdan geçti. Fakat onlar Hz. Peygamber’i (sav) görünce rahatsız etmiş olmamak için acele acele yürüdüler.

Hz. Peygamber onlara şöyle buyurdu:

‐ Yavaş olunuz. Acele etmenize sebeb yok. Zira yanımdaki bu kadın
eşim Safiye’dir.

‐ Fesübhanellah! Ey Allah’ın Resûlü! (Aklımıza ne gelebilir ki? Niçin
eşiniz olduğunu hatırlatmak lüzûmunu duydunuz?)

Hz. Peygamber hatırlatma sebebini şöyle açıkladı.

‐ Şeytan insanın kan damarlarında dolaşır. Ben onun kalblerinize şer
tohumları atmasından korktum.

(𝕸𝖚̈𝖘𝖓𝖊𝖉 6/337.) (http://t.me/)

0
habercikile 2 ay 0 Answers 79 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar