DUALARIN EN GÜZELİ (Manevi Maddi Şifâ)

Question

🌹DUALARIN EN GÜZELİ (Manevi Maddi Şifâ)
🌹Sevgilimiz Efendimiz İmam Câfer-i Sâdık Radiyallâhû Anh Nâkleder ki; 🌹Âdem Aleyhisselâm ile 🌹Hazreti Havva Radiyallâhû Anhâ Cennette Dururlar iken 🌹Cebrâil Aleyhisselâm Gelip, Âdem Aleyhisselâm’ın Elinden Tuttu, Dolaştırmağa Başladı

🌹Bir Köşke Geldiler. Kerpiçleri Altından ve Gümüşten, Pencereleri Yeşil Zümrütten Olup, İçerisinde Kızıl Yakûttan Bir Taht Var idi. Taht Üzerinde Güzel Yüzlü Birisi Oturmuş idi. Başında Nûrdan Bir Taç, İki Kulağında İnciden İki Küpe, Boynunda Nûrdan Bir Gerdanlık Var idi. Âdem Aleyhisselâm Onu Görüp, Hüsn-ü Cemâline ve Güzel Görünüşüne Hayran Oldu. Hûrîlerin Güzelliğini Unuttu. Bu Güzelliğe Hayran Oldu ve Sonra, “Yâ Rabbi! Bu Suret Kimindir?” Dedi. Hitâp Geldi ki, “Habîbimin Kızı Fâtımâtü’z-Zehrâ’nın (Radiyallâhû Anhâ) Suretidir. Başında Olan Taç, Babasının (Aleyhisselâtû Vesselâm) Nûrudur. Boynundaki Gerdanlık, Zevci Ali’nin (Radiyallâhû Anh) Misâlidir. Kulaklarındaki İki Küpeler ise İki Oğlu Hasan ve Hüseyin’dir (Radiyallâhû Anhümâ).

Sonra 🌹Cebrâil Aleyhisselâm, “Yukarıya Bak!” Dedi.
🌹Âdem Aleyhisselâm Başını Kaldırdı. Beş Kapı Gördü. Beşi de Açık idi. Her Birinin Üzerinde İkişer Kelime Yazılmış idi. En Üsttekinin Üzerinde “Enel Mahmûd ve Hâzâ Muhammed” Yazılmış idi. İkincide “Enel A’lâ ve Hâzâ Alî” Yazılmış idi. Üçüncüde “Enel Fâtır ve Hâzihi Fâtıme” Yazılmış idi. Dördüncüde “Enel Muhsin ve Hâzâ Hasen” ve Beşincide de “Minel İhsân ve Hâzâ Hüseyin” Yazılmış idi.

🌹Sevgili Cebrâil Aleyhisselâm Efendimiz Dedi ki, “Ey Âdem! Bu Kelimeleri ve Bu İsimleri İyi Ezberle ve Hiç Unutma! Bir Zaman Gelir ki, Lâzım Olur. Bu İsimlere Muhtaç Olursun…”

🌷🌷🌷* Euzubillahimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm.
🌷🌷🌷YA RABB, lekel hamdu kema yenbeği li celali vechike ve li azimi sultanike”

🌹Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin-nebiyyi ve ezvâcihî ümmehâtil mü’minîn. Ve zürriyyetihî ve ehli beytih. Kemâ salleyte alâ âli seyyidinâ İbrâhîm. İnneke hamîdüm-mecîd.
🌹Salevâtullâhi alâ seyyidinâ Âdem.
Salevâtullâhi alâ seyyidinâ Âdem.
Salevâtullâhi alâ seyyidinâ Âdem.

Vaktaki 🌹Âdem Aleyhisselâm Cennetten Çıkarıldı. Üç Yüz Yıl Devamlı Ağladı. Bir Gün Gaibden Bir Ses Gelip Bu İsimleri Hatırlattı. O Zaman Ellerini Kaldırıp, “
🌹Yâ Mahmûd,
🌹Yâ Aliyyü’l-A’lâ ve
🌹Yâ Fâtır “Yaratıcı” ve
🌹Yâ Muhsin ve
🌹Yâ Minkel İhsân Muhammed Aleyhisselâm Hürmeti İçin ve 🌹Ali Hürmeti İçin ve 🌹Fâtıma Hürmeti İçin ve 🌹Hasan Hürmeti İçin ve 🌹Hüseyin Hürmeti İçin Beni Afvet ve Tevbemi Kabûl Eyle!” Diye Duâ Etti.

🌷🌷🌷Hakk Teâlâ Buyurdu ki; Yâ Âdem! Bu Beş Kimsenin Hürmeti İçin Kıyâmete Kadar Gelecek Olan Evlâdının Günâhlarının Afvını İsteseydin, Bu Saydığın İsimlerin Hatırı İçin Afv Ederdim!

[🌹Meâricü’n-Nübüvve 265, 266.]

🌹SEVGİLİ CİBRİL (Cebrâil Aleyhisselâm) Efendimizin SALEVÂTI ŞERİFESİ
🌹7 Kere Okuyanın Hacetinin Görüleceği, Düğümlerinin Çözüleceği İşlerinin Kolaylaştırılacağı Salâtü Selam

🌹Her Derde Devâ, Herkesin İhtiyacının Olduğu Özellikle Bizleri Çok Seven
🌹Sevgili Cibril Aleyhisselâm Efendimizide‘de İçine Alan Salâtü Selam.
🌹Süyûtî (Rahımehullâh)’ ın Efendimizin Beyanına Göre: 7 KERE OKUNDUĞUNDA, Kişinin Bütün İstekleri Verilir,Bütün Dertler Kederler Üstünden kaldırılır Ve Bütün Hayırlar Menfaatler Kendisine Celb Edilir.Kendiniz İçin Ettiğiniz Duâyıda Ümmeti Muhammed İçinde Ederseniz Çok Hızlı Yerine Ulaşır Bütün Duâlar İçinde Böyledir.

🌹Ahmet Mahmut Ünlü Hocamızın Tercümesi ile İmam Abdülvehhâb-ı Şa’rânî Hazretlerinin Kitabından Nakledilen Bu Salâtı Sizlere Sunuyorum..

🌹TÜRKÇE OKUNUŞU
🌷🌷🌷* Euzubillahimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm.

🌹Allahümmağfir-li velivalideyye, veli üstaziyye, velil-müminine vel-müminat, vel-müslimine vel-müslimat, el-ahya-i minhüm vel-emvat, birahmetike ya erhamerrahimin

🌹Allahümme Salli Alâ Muhammedin Ve Alâ Cemî’il Enbiyâî Velmürselîn.
🌷🌷🌷Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehû sehlâ. Ve ente tec-alül hazne izâ şi’te sehlâ.

🌹Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin salâten tühallü bihel’ukadü
Ve tüferracü bihel’kürabü
Ve tüşrahu bihessudûru
Ve tüyesseru bihel’ümûru
Ve alâ Âlihî ve sahbihî vesellim.

🌹Allahümme Salli Alâ Muhammedin Ve Alâ Cemî’il Enbiyâî Velmürselîn.
🌷🌷🌷Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehû sehlâ. Ve ente tec-alül hazne izâ şi’te sehlâ.

🌹Allahümme Salli alâ seyyidinâ mühammedibni abdillâhil’Kâimi
Bihakkıllâhi adede mâ fî ilmillâhi
Salâten ve selâmen dâimeyni
Yedüümâni bidevâmi mülkillâhi
Ve Alâ Ehîhi Cibrîlel’mütavvekî binnûri.
Ve Âlihî ve sahbihî ve ferric annî
Mâ ehemmenî İnneke alâ külli şeyin Kadîr.

🌹Allahümme Salli Alâ Muhammedin Ve Alâ Cemî’il Enbiyâî Velmürselîn.
🌷🌷🌷Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehû sehlâ. Ve ente tec-alül hazne izâ şi’te sehlâ.

🌷🌷🌷Lâ ilâhe illallah Muhammeden Resulûllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah fî külli lemhatin ve nefesin adede mâ vese’ahü ilmüllah

🌹MANASI

🌹“Ey Allah! Efendimiz Muhammed’e ve Al-i Ashabına Öyle Bir Salât Ve Selam Et ki;

Onunla Düğümler Çözülsün,

Sıkıntılar Açılsın,

Gönüller Şerh Olunsun,

İşler Kolaylaştırılsın.

🌹Ey Allah! Efendimiz Olan Ve Allah’ın Hakkını Yerine Getiren Abdullah Oğlu Muhammed’e,

Nurla Taçlanmış Olan Kardeşi Cibril’e Ve Âl-i Ashâbına, Allah’ın İlimlerdekiler Sayısınca

Ve Allah’ın Mülkünün Devamıyla Daim Olacak Kadar Salât-ü Selâm Eyle.

Ve Beni Dertlendiren Şeylerden Beni Aç. Şüphesiz ki Sen, Herşeye Hakkıyla Gücü Yetensin.” AMİN AMİN AMİN

🌹KAYNAK
(Abdüsselam el-‘Imrani, el-Kenzü’s-semin fi keşfi es-rari’d-din, sh:111-112)

🌹Paylaşalım Salâvat Zincirine Vesile Ecirlere Lütuflara Ortak Olalım.🌷🌷🌷Sevgili Yüce Dinimize Hizmet Edene Hizmet Ederler, Bütün Hayırlar Öğrenmekte Ve Öğretmektedir.

in progress 0
Anonymous 2 hafta 83 Answers 282 views 0

Yanıtlar ( 83 )

 1. Kamagra En Ligne Com

 2. https://buystromectolon.com/ – Stromectol

 3. Levitra Farmacia

 4. https://buystromectolon.com/ – ivermectin for dogs

 5. Stromectol

 6. Se Puede Tomar Alchol Con Septra Ds

 7. http://buylasixshop.com/ – over the counter lasix

 8. Lasix

 9. Zithromax

 10. https://buypriligyhop.com/ – Priligy

 11. Значение представленной стратегии подрезать крылья власти Путина и его партии, а абсолютно не заручиться успех какого либо другого общественно-политического движения.
  Сегодня Алексей Навальный пребывает в тюрьме, и его собственное политическое движение заявлено “противозаконна”, потому оно не имеет права действовать в России.
  Скажем, когда у коммуниста намного больше шансов победить избирательный округ, следует отдать голос за него, если вы лично этого не жаждете.
  По сути своей “Умног голосование” сегодня это политическая стратегия, изобретена российским внесистемным политическим деятелем Алексеем Навальным как средство борьбы с “Единой Россией” умного голосования, проголосовать за главного оппонента кандидата “Единой России” во многих одномандатных округах везде по стране, вне зависимости от общественно-политической принадлежности и взглядов этого соперника.
  Как к примеру, в случае, если у либералов намного больше вероятности выиграть избирательный район, нужно проголосовать за него, когда даже вы ненавидите их.

  база умного голосования

 12. Propecia Low Testosterone Causes

 13. Wie Bekomme Ich Viagra Cialis Levitra

 14. Clobetasol 30g Best Website

 15. Propecia Merck

 16. Pharmacie Sans Ordonnance

 17. Amoxicillin For Sinus Infections

 18. http://buypriligyhop.com/ – dapoxetine priligy

 19. sildenafil dosage

 20. http://buyzithromaxinf.com/ – Zithromax

 21. https://buyzithromaxinf.com/ – zitromax on line

 22. buy z pak

 23. viagra cialis on line erectile dysfunction

 24. Priligy

 25. zithromax z pac

 26. Worldwide Progesterone Medicine By Money Order Rotherham

 27. Achat Viagra Nord

 28. Lasix

 29. lasix surgery

 30. https://buyzithromaxinf.com/ – can you buy zithromax without a prescription?

 31. http://buypriligyhop.com/ – priligy near me

 32. Commander Viagra Pour Femme Flibanserin

 33. Skin Rashes From Amoxicillin

 34. http://buyplaquenilcv.com/ – hydroxychloroquine for arthritis

bir cevap bırakın

anonim cevaplar