Eşler Arasında Acı Vererek (Sadizm) ve Acı Verdirerek (Mazohizm) İlişkide Bulunmak

Question

Eşler Arasında Acı Vererek (Sadizm) ve Acı Verdirerek (Mazohizm) İlişkide Bulunmak

İslâm ahlâkının özü, ince ruhlu bir insan olmaktır. Eşlerin birbir‐
lerine karşı ince rûhlu olmaları ise İslâm’ın baş öğütlerindendir. Bu
öğüdün temel uygulama alanı hiç şüphesiz cinsel hayattır.

Allah’a yönelmeden, Şeytan’dan O’na sığınmadan, sevişip‐fısıl‐
daşmadan cinsel ilişkiye girilmesini yasaklamış, âdet halinde cinsel teması Ezâ olarak vasıflandırmış ve ters yoldan(anüs) ilişkiyi haram
kılmış İslâm Dîni’nin zulme varan işkence nitelikli bir cinsel ilişki
biçimini onaylamayacağı,
üstelik şiddetle menedeceği açıktır.

Hiç şüphe yoktur ki acı vererek (sadizm) ve acı verdirerek (mazo‐
hizm) cinsel tatmin yoluna gitmek haramdır. Çünkü Allah

“… Ne zulmediniz ve ne de zulme uğrayınız”. (Bakara 279) (http://t.me/)

buyurarak acı vermeyi de, verdirmeyi de yasaklamıştır.

Burada acı vermeyi ve verdirmeyi, bilinen sadizm ve mazohizm
ile örneklendirmeye de gerek yoktur.

Tabîi yoldan (vagina) yapılacak cinsel birleşme acı veriyorsa, bu
ilişkiyi sürdürmek haram, giderici tedâvi de farz olur.

Bu gibi işlemleri haramlıkla tavsif ederken, meseleye özel âyet ve
hadîs aramak gereksizdir.

İslâm Dîni’nin zulmü/işkenceyi, ızdırap vermeyi, korkutmayı ve
yaralamayı yasaklayan genel ölçülerini uygulamamız yeterlidir.

Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:
“Allah’ın kadın kullarını dövmeyiniz.”
“(Tövbe edip helâllık almadıkça) ıstırap veren kişi Cehennem’de
azab görecektir; cezasını çekmek üzere Cehennem’e girecektir.” (http://t.me/)

(Sırasıyla el‐Camiüs‐Sağir “Lâ” ve “Küllü” maddeleri)

Cinsel hazza erebilmek için yapılan ve dıştan işkence gibi görülen
davranışlar, eşlerin her ikisinin onayı ilegerçekleştiriliyorsa neden günah; haram olsun şeklinde bir görüş de ileri sürülemez. Çünkü insanların onayı, hiçbir harâmı helâl kılmaz. Kaldı ki İslâm Dîni’nin genel amacı insanları adâlet üzerinde yaşatmaktır.

Her şeyi yerli yerinde yapmak olan adaletin ölçüleri yaratılış düzenimizde ve bu düzeni koruyup geliştiren İslâm’dadır. İnsanca cinsel ilişkide bulunamayanlar, elbette zulümleriyle başbaşa bırakıla‐mazlar.

Konumuzu bir âyet anlamı ile bitirelim:

“Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edenler ve son‐
ra da bu zulümlerinden ötürü tövbe etmeyenler içi Cehennem azabı vardır.Onlar yakıcı azaba uğratılacaklardır.” (http://t.me/)

(Bürûc 10) (http://t.me/)

0
habercikile 1 ay 0 Answers 73 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar