Gerdek Gecesi Eşlerin Birlikte Namaz Kılmaları

Question

Gerdek Gecesi Eşlerin Birlikte Namaz Kılmaları

Gerdek gecesi, gelin ile damadın birlikte iki rekât namaz kılması
müstehabdır. Bu hususta Selef-i Salihin den iki eser nakledilmektedir.

a) Ebu Useyd’in azadlısı olan Ebu Saîd şöyle anlatmaktadır:

Köle iken evlendiğimde, İbn Mesud, Ebu Zer ve Huzeyfe de dahil olmak üzere bazı sahabîleri davet ettim. Namaz vakti geldiğinde Ebu Zer imam olmak isteyince, diğer sahabîler; “Ey Ebu Zer! Sen dur” dediler. Ebu Zer; “imamlığı ev
sahibi mi yapacak?” dedi ve ben köle olduğum halde, onlara imam oldum. Namazdan sonra gerdekle ilgili olarak bana tavsiyelerde bulunup, şöyle dediler:

“Gelin, içeri girdiğinde iki rekât namaz kıl. Namazı kıldıktan sonra sana geleninAllah’tan hayrını iste, şerrinden O’na sığın. Duadan sonra bildiğin gibi hareket et!

❤️ (İbn Ebi Şeybe, Musannef, 7/50, İbn Hacers İsabe)

b) Şakîk şöyle anlatmaktadır:
Ebu Harız adlı bir kimse İbn Mesud’a geldi ve; “Bakire bir kızla
nişanlandım. Fakat beni beğenmiyeceğinden endişeleniyorum” Bunun üzerine
İbn Mesud kendisine şöyle tavsiyede bulundu: “SevgiAllah’ tandır. Nefret ise, Allah’ın size helâl kıldığını haram göstermek isteyen Seytan’dandır. Bunun için,
hanımın sana geldiğinde ona, sana uyarak iki rekât namaz kılmasını söyle (bir diğer rivayette) ve şöyle dua et: Ey yüce Allahım! Beni ehlime, ehlimi de bana bereketli kıl. Hayırlı olduğu sürece bizi bir arada tut. Ayrılmak her iki taraf için
de daha hayırlı olduğu zaman bizi ayır.

❤️(Taberânî, 2/21-23, İbn Ebi Şeybe, 7/60, Taberânî, el-Evsat, 2/166 )

in progress 0
habercikile 1 hafta 0 Answers 26 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar