İnsanlar evlilik kurumunu ihmal ettiklerinde büyük tehlikelerle karşı karşıya kalırlar. Bu ihmalin ortaya çıkaracağı tehlikelerden bir kaçını şöylece sırayabiliriz:

Question

İnsanlar evlilik kurumunu ihmal ettiklerinde büyük tehlikelerle karşı karşıya kalırlar. Bu ihmalin ortaya çıkaracağı tehlikelerden bir kaçını şöylece sırayabiliriz:

1• Toplumun bazı fertleri, şehevi ihtiyaçlarını bastırıp ruhbanlık yolunu seçtiklerinde toplumsal görevlerinden ve ailevi sorumluluklarından kaçar, onları yerine getirmekten uzak dururlar.

2 • Toplumun diğer fertleri de şehvetlerinin esiri olur ve alabildiğine onların peşinden koştuklarından ahlâki sapıklıklar, aykırı davranışlar Baş gösterir, suç işleme yaygınlaşır ve toplumun güvenliği sarslır.

3 • Nesil yitirilir; toplum, insan toplumu olmaktan çıkar ve hayvan sürüsüne dönüşür.

0
Anonymous 2 ay 0 Answers 77 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar