Kadına Ters Yoldan İlişkiyi Yasaklayıcı ❌Hadisler

Question

Kadına Ters Yoldan İlişkiyi
Yasaklayıcı ❌Hadisler

Hüzeyme b. Sâbit anlatıyor:

Bir sahâbî Allah’ın Resûlü’ne, kadınlara arka organlarından iliş‐
kiye girmenin hükmünü sordu. Allah’ın Resûlü “helâldir/girilebilir”
buyurdu. Fakat o kişi huzûrundan ayrıldığında onu çağırtarak sordu:

▪️Sen ön ve arka organın hangisinden sordun❓

Arkadan gelerek önden ilişkiye girmeyi mi sordun❓
(Bunu sordunsa) Evet o helâldır.

Yok arka organdan ilişkiye girmeyi sordunsa hayır, o helâl değildir; haramdır. Şüphesiz Allah gerçeği bildirip emretmekten haya etmez. Kadınlara arka organlarından ilişkiye girmeyiniz.

Salât ve selâm üzerine olsun, Allah’ın Resûlü diğer hadîslerinde
de şöyle buyurur:

“Karısına arka organından ilşkiye giren kişiye Allah rahmet nazarıyla bakmaz.”

(Tirmizî, Radâ’, 12; İbn Mâce, Nikâh, 29)

Karısı ile ters ilişkiye girenler, Allah’ın rahmetinden uzak kalırlar.”

(Ebû Dâvûd, Nikâh, 45, Ahmed b. Hanbel, 2/444)

0
habercikile 1 ay 0 Answers 70 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar