Kadının Birleşme Ve Faydalanmadaki Haklları:

Question

Kadının Birleşme Ve Faydalanmadaki Haklları:

İbn Hazm, Muhalla’da şöyle diyor:

“Erkeğin, hammıyla cima yapması farzdır. Her hayız döneminden sonra en az bir kere cima yapması gerekir. Yoksa Allah’a asi olmuş olur. Allahu Teala bu hususta şöyle buyuruyor: Te­mizlendikten sonra onlara Allah’ın emrettiği gibi yaklaşın…”

Ebu Muhammed (İbn Hazm) diyor ki:

“Kim bundan yüz çevirirse, edeple buna zorlanır. Çünkü kötü bir iş yapmıştır.”

( İbn Hazm, Muhalla, 10/40)

İbn Teymiyye, “Kişi karısına sabrederek bir ya da iki ay cima yapmaz­sa, herhangi bir günahı var mı? diye sorulduğunda şöyle cevap verir: Kişi İslam’ın emretmiş olduğu bir şekilde cima etmesi gerekir. Bu kadının en do­ğal hakkıdır. Bu kadına yemek yedirmekten daha Önemlidir. Cima etme vaciptir. Bir rivayette; Dört ayda bir cima etmesi gerekir. Bir rivayette ise: Gücü yettiği kadarıyla isterse her gün yapabilir. Nasıl ki onu hergün doyuru­yor, gücü yettiği kadar giydiriyorsa, gücü yettiği kadarıyla da cima etme hakkına sahiptir. Bu en doğru görüş olup en iyisini Allah bilir.”

(Mecmu’u Feta’va, İbn Teymiye, 32/271)

0
habercikile 1 ay 0 Answers 72 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar