KADINLAR ŞEYTANIN TUZAKLARIDIR

Question

KADINLAR ŞEYTANIN TUZAKLARIDIR

Şeyh İbn Cevzi rahimehullah şöyle demiştir:

Cinsel arzu olmasaydı kadınlar şeytanın tuzakları haline gelmezlerdi. İblis şöyle demiştir: “Attığımda hedefini asla şaşmayan okum kadınlardır!’

Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İnsanlar arasında benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım.”

Said b. Müseyyeb şöyle söylemiştir:

“Şeytan ne zaman insanoğlunu günaha düşürmekten ümidini kesse kadınları kullanarak ona yaklaşır.”

Said b. Müseyyeb seksen dokuz yaşına gelip bir gözü görmez, diğeri ise pek az görür haldeyken bile şöyle demiştir:

“Kadınlardan daha fazla korktuğum bir şey yok!”

Yusuf b. Esbat şöyle demiştir:

“Bir adam bana bir evi emanet etse ona emanetini geri vereceğimi ümit ederim. Fakat bana zenci bir kadını, sadece bir saat yanımda kalmak üzere emanet etse nefsime asla güvenemem!”

Süfyanu’s-Sevrî şöyle söylemiştir:

“Ağzına kadar para dolu bir evi emanet etmede bana güven. Ama bana helal olmayan siyahi bir cariyeyi emanet etmede asla güvenme!”

(Minhâcu’l-Kâsidîn ve Mufîdu’s-Sâdikîn: 1/619)

0
habercikile 1 ay 0 Answers 80 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar