Konu: Evlilik İçinde Cinsel Hayattan Çekilmek Haramdır.

Question

Konu: Evlilik İçinde Cinsel Hayattan Çekilmek Haramdır. •••

• İslam dini evliliği meşru kılıp ona yönelttiğine göre, bir Müslümanın ibadet ve Allah’a yaklaşmak maksadıyla evlenmemesi veya evlilikten yüz çevirmesi caiz değildir. Evlenmeye gücü yeten, evlilik sebep ve ortamı kendisi için müsait olan bir kimsenin evlenmemesi haramdır.

• Sebebine gelince; zira İslâm dini, tasvip etmediği ruhbanlığa ve çirkin olan bekarlığa davet eden her çağrıya karşı şiddetli bir savaş açmıştır. Çünkü bu hâl insan fıtratıyla, onun Cinsel temayül ve duygularıyla tamamen ters düşmektedir.

• Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bu konuda şöyle buyuruyor : “Evlenmeye gücü yettiği halde evlenmeyi terk eden, benden değildir.”¹

• Başka bir hadis-i şerîfte şöyle buyuruyor: Allah özgürlük bedelini ödemek niyetinde olan köleye, haramdan kaçarak evlenmek isteyene ve Allah yolunda cihat etmek idealinde olan kimseye mutlaka yardım”²

¹ Taberani vc Beyhakî
² Tirmizî, nesei 6/61

0
Anonymous 2 ay 0 Answers 75 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar