Mənə bir qadın zikr edildi, məndə onunla evləndim. Nə vaxtki, o işa namazını qıldıqdansonra, özünə ətir sürtərdi,zinətlərini taxardı və (əngözəl) geyimini geyib mənə yaxınlaşaraq:

Question

İbn`ul Cövzi (rahiməhullah):

Səyyar(rahiməhullah)
Riyahdan (rahiməhullah) belədeyir:

Mənə bir qadın zikr edildi, məndə onunla evləndim. Nə vaxtki, o işa namazını qıldıqdansonra, özünə ətir sürtərdi,zinətlərini taxardı və (əngözəl) geyimini geyib mənə yaxınlaşaraq:

“Mənə ehtiyacınvar?”

Əgər mən “bəli” desəydim,mənimlə qalardı əgər “yox”
desəydim, o, (gözəl)paltarlarını çıxarıb səhərə qədər Qiyamul-Leyldə (gecənamazında) durardı.

Riyah: “Allaha and olsun ki, omənə zövq verirdi.”

(Sifətus Səfvəh: səh: 116)

0
habercikile 1 ay 0 Answers 66 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar