Onlar da gidip emri yerine getirirler. O kimse ise yine de Allah’a hamdetmeye devam eder.

Question

Allah meleklerine ‘Gidin filan kulumun üzerine belaları sel gibi dökün.’ diye emreder.

Onlar da gidip emri yerine getirirler. O kimse ise yine de Allah’a hamdetmeye devam eder.

Melekler dönerler ve ‘Ey Rabbimiz! Emrettiğiniz gibi kulunun üzerine sel gibi belaları döktük.’ deyince

Allah ‘İşinize dönün ben kulumun sesini duymak isterim.’ diye buyurur.”

(Taberani’nin el-Kebir)

0
habercikile 1 ay 0 Answers 59 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar