Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: Kadınla şu 4 şey için evlenilir: Malı için, asaleti-soyu- için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanı tercih et, mesut olursun.

Question

Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: Kadınla şu 4 şey için evlenilir: Malı için, asaleti-soyu- için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanı tercih et, mesut olursun.

🌹- Mal mülk servet ve zenginliği için:

Hatice r.a, ticaretle uğraşan zengin, haysiyetli, şerefli bir kadındı. Ücretle tuttuğu adamlarla Şam’a ticaret kervanlarI düzenlerdi. (Ibn Ishak, a.g.e., 59) Hatice r.a Peygamber’in ilk ve en sevgili eşi. İlk iman eden, bütün malını İslâmiyet’in yayılmasına ayıran yüce insan. Allah’ın Elçisi’nin 25 yaşında iken evlendiği eşi, 40 yaşında ve dul idi. Sevgili Peygamber’imiz
Hatice’yi r.a kaybettikten sonra, ona olan sevgi ve hatırasına hürmeten 3 yıl evlenmeyerek, yalnız yaşamayı tercih etti..

🌹🌹- Asaleti ve soyu için:

Âişe r.a Hafsa r.a örnek olarak verilebilir…

Âişe r.a. Peygamber’in 3.eşi ve soylu bir zat ve en yakın dostu birinci halife Ebubekir’in kızıdır. Kur’ân-i Kerim’de Ebûbekir R.A dan hicret sirasinda
Rasûlullah’la beraber olmasindan dolayi, “…magarada bulunan iki kisiden biri…” (et-Tevbe, 9/40) seklinde bahsedilmektedir…

Hafsa r.a Peygamber’in 4.eşi ve yakın dostu ikinci halife Ömer’in r.a kızıdır. Mekke putperestlerinin eziyetlerine dayanamayarak ilk müslümanlardan olan kocası Huzâfa r.a ile birlikte Habeşistan’a daha sonraları da Medine Şehri’ne hicret etti. Uhut Savaşı’nda kocası şehit olunca dul kaldı… Allah’ın Elçisi, Ömer’in r.a isteği ile kızını eş olarak almış ve böylece akrabalık bağı ile onları onurlandırmıştı…

3- Güzelliği için:

Cahş Kızı Zeynep r.a Peygamber’in öz halasının, güzelliği ve mağrurluğu ile ünlü kızı ve 7.eşidir. Zeyneb (r.an): Huzeyme b. el-Haris’in kızıdır. Muhtaçlara yemek verdiği için cahiliye devrinde kendisine “muhtaçların anası” denirdi. Arabistan’da, azat edilen köleler haksızlığa uğratılıyordu. İşte bu kötü geleneği silmek ve onların da diğer insanlarla eşit olduğunu göstermek için Allah’ın Resul’ü; azat olmuş kölesi ve hukuken evlât edindiği kâmil insan Zeyd’i, hala kızı Zeynep ile evlendirdi. Ancak eşler anlaşamıyor ve uyumsuzlukları devam ediyordu. Hz. Peygamber’in karşı çıkmasına rağmen Zeyd, evliliği sona erdirdi. Hz. Zeynep, bu olaylara çok üzülmüştü. Bir müddet sonra da Hz. Peygamber’e, Zeynep ile evlenmesi için vahiy yoluyla emir geldi. Ahzâb 33/37 : Hani sen Allah’ın nimetlendirdiği, senin de lütufta bulunduğun kişiye (eşini yanında tut, Allah’tan kork) diyordun ama, Allah’ın açıklayacağı bir şeyi de içinde saklıyordun; insanlardan çekiniyordun. Oysa ki kendisinden korkmana Allah daha lâyıktır. Zeyd o kadından ilişiğini kesince onu sana nikâhladık ki, evlâtlıkları eşleriyle ilişkilerini kestiklerinde, mü minler için o kadınlarla evlenmede bir güçlük olmasın. Zaten Allah’ ın emri yerine getirilmiştir. Böylece hem Zeynep korunma altına alınarak, onun mutsuzluğuna son verilmiş ve hem de Arap geleneğine göre : Evlâtlığın boşadığı kadını onun babalığı alamaz. adeti sona ermişti…

🌹🌹🌹Sen dindar olanı tercih et, mesut olursun.

Peygamber Efendimizin bir çok evlilik yapmalarını da biz müslümanalra örnektir. Kocası savaşta şehit olan kimsesiz dul hanımları ve çocuklarını koruma altına almak için Peygamberimiz evlilikler yapmıştır. Örnek olarak Hz. Ümmü Seleme ile Hz. Zeynep verilebilir.

Ümmü Seleme (ra): İlk Müslümanlardan olup, Habeşistan’a hicret edenlerdendir. Daha sonra da Medine’ye hicret etmiş, çok sevdiği ve kendisine sıkıntılı hicret yolculuklarında arkadaşlık yapıp, yanından hiç ayrılmayan biricik eşini Uhud Savaşı’nda şehit vermiştir. Yurdundan, yuvasından uzak, bir sürü yetimle, hayat külfetini yüklenmiş bu kadına, ilk şefkat elini, Hz. Ebubekir ve Ömer uzatırlar. Ancak o, bu talepleri reddeder.
Daha sonra evlilik teklifini Resulullah (asv) yapar ve bu teklif kabul edilir. Böylece yetimleri, sıcak bir yuvaya kavuşmuş, babalarının ölümünden duydukları üzüntüyü, Allah Resulü vesilesiyle unutmuş, hiçbir zaman gerçek bir babayı aratmayacak bir babaya kavuşmuş oldular.

Hz. Ümmü Seleme, Hz. Peygamber’in evine dört yetim çocuğu ile birlikte geldi. Ümmü Habibe’nin de bir yetimi vardı. Ümmü Seleme’nin yetimlerinin ikisi kız,

ikisi erkekti. Ümmü Habibe’nin yetimi ise kızdı. Ümmü Seleme ile hicretin dördüncü yılında, Ümmü Habibe ile de hicretin yedinci yılında evlenmişti. Ümmü Seleme’nin çocukları Seleme, Ömer, Zeynep ve Dürre ile Ümmü Habibe’nin kızı Habibe, üvey de olsa Hz. Peygamber gibi bir baba kazanmış oldular. Yani hicretin yedinci yılından itibaren Hz. Peygamber’in evinde beş yetim çocuk vardı. Hz. Peygamber bunlarla çok yakından ilgilendi.

Hz. Peygamber efendimiz, Ümmü Seleme’nin ve Ümmü Habibe’nin çocuklarını kendi çocukları gibi sever ve öylece himaye ederdi. Bu çocuklarla şakalaşır, kendilerini sever ve onlara babalarını aratmazdı. Ümmü Seleme’nin kızı küçük Zeyneb’in yüzüne şaka ile biraz su serpmiş ve onu neşelendirmiştir. Zeyneb, yaşlandığı zaman bile yüzünde gençliğin tazeliğini korur, bilenler de bunu yüzüne serpilen suya bağlarlardı.

(İbn Haceri el-İsâbe, IV, 311)

🌹🌹🌹🌹Zevcenin, Kadınları İyi Olan Bir Kabileden Seçilmesi:

Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:

“Deveye binen kadınlar içerisinde en hayırlısı, Kureyş kadın­larıdır; onlar küçüklüklerinde çocuklara karşı insanların en şef­katlisi, kocanın elindekileri gözetmede en dirayetlİsidir.’

[1370] ] Buhârî, Enbiyâ, 46; Ahmed, 2/319.

Evlenirken seçilecek kadının, genelde kadınları saliha olan bir bölge ya da kabileden olması iyi olur. Çünkü insanlar, aynen altın ve gümüş madenleri gibidirler; iyileri de kötüleri de olur. Bir kavmin âdet ve töreleri insan üzerinde derin etki yapar ve fitrî bir özellik gibi onda yer eder. Rasûlullah (s.a.), Kureyş kadınlarının, küçüklüklerinde çocuklara karşı insanların en şefkatlisi, kocaya ait eli altındaki mallarını ve kölelerini gözetmede en dirayetlisi ol­duklarını beyan ederek, onların Araplar arasında en hayırlı kadın­lar olduğunu belirtmiştir. Bu iki özellik, evlilikte gözetilen en önemli maslahatlardandır; ev ve aile düzeni ancak bunlarla olur. Eğer sen şimdi bizim ülkemizde, Maverâünnehir ülkelerinde ve daha başka yerlerde mevcut insanların halini şöyle bir inceleyecek olsan, sahip oldukları ahlâk ve ona bağlılık bakımından Kureyş kadınlarından daha üstününü göremezsin.

0
habercikile 1 ay 0 Answers 75 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar