Sabit el Bunani’den: “Enis’in yanındaydım. Onun yanında da kızı vardı. Enes dedi ki:

Question

Sabit el Bunani’den: “Enis’in yanındaydım. Onun yanında da kızı vardı. Enes dedi ki: ‘Bir kadın, Rasulullah’a gelerek kendisini teklif etti: ‘Ey Al­lah’ın Rasulü! Bana ihtiyacın var mı? Bir başka rivayette: ‘Ey Allah’ın Rasulü, kendimi sana hibe etmeye geldim’, dedi. Bunun üzerine Enes’in kızı: ‘Ne utanmaz bir kadınmış, yazıklar olsun, dedi. Enes de: ‘O senden daha ha­yırlı. Rasulullah’ı isteyerek kendisini teklif etti’, dedi.”

Buhari bu hadisi “Kadının kendisini salih erkeğe teklif etmesi» babın­da naklediyor. Hafız İbn Hacer diyor ki: (Bu hadiste kadının kendisini salih bir erkeğe teklif etmesinin caiz olduğu çıkarılmıştır.)

İbn Dakik diyor ki: “Hadiste, kadının hayır umduğu kimseye kendisini teklif edebileceğine dair delil vardır.”

◦•●◉✿❤️✿◉●•◦

Bu meyanda Cezayirli arkadaşlardan biri bir anı anlatmıştı: Moritan­ya’da arkadaşını ziyaret ederken kendisine bir kadın gelerek ona evlilik tek­lif etmiş. Kadın, kendisinin güzelliğini görünce hoşuna gitmiş ve şöyle de­miş: ‘Ben seni harama mı çağırıyorum? Sadece Allah’ın ve Rasulü’nün sün­neti üzere evliliğe çağırıyorum’, demiş. Bunun üzerine beraber kadıya gide­rek şahitlerin huzurunda nikâh akdi yapmışlar…

0
habercikile 1 ay 0 Answers 71 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar