Saliha Ve Kötü Kadınların Misali❗️

Question

Saliha Ve Kötü Kadınların Misali❗️

Ya’kub Bin Ca’fer el Medeni’den;

“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;

“Saliha bir kadının diğer kadınlara göre misali, siyah kargalar içindeki beyaz karga gibidir. Kötü kadının misali ise, dışı süslü, içi harap olan ev gibidir.”

Taberani(8/238) Metalibu Aliye(1636) Deylemi(6452) Gazali İhya(2/46) Nesai İşratun Nisa(s.316 no;390) Nesai bunu muttasıl senedle rivayet etmiş, Hakim sahih olduğunu belirtirken, Zehebi de ona muvafakat etmiştir. Heysemi de Ahmed ve Taberani’den nakledip sahih olduğunu belirtmiştir.

0
habercikile 1 ay 0 Answers 69 views 0

bir cevap bırakın

anonim cevaplar